regulamin

Dokonanie zapisu na zabieg oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wymienione poniżej zasady.

Zapisy są możliwe przez kontakt telefoniczny, sms, e-mail lub facebook/instagram.

Przed zapisem proszę odwiedzić moją stronę www.martawojtowicz.pl i sprawdzić przeciwwskazania do zabiegu, zalecenia pozabiegowe oraz lokalizację gabinetu.

REGULAMIN ZAPISÓW NA ZABIEGI
& 1 Zapisy
 1. Dokonanie zapisu na zabieg oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wymienione poniżej zasady.
 2. Zapisy są możliwe przez kontakt telefoniczny, sms, e-mail lub facebook/instagram.
 3. Przed zapisem proszę odwiedzić moją stronę www.martawojtowicz.pli sprawdzić przeciwwskazania do zabiegu, zalecenia pozabiegowe oraz lokalizację gabinetu.
 4. Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przybycia na wizytę i korektę z prawnym opiekunem, który wyrazi zgodę na zabieg.
 5. Podczas zapisu proszę o udzielenie informacji:
 • Czy posiada Pani przeciwwskazania do zabiegu? Lista przeciwwskazań jest umieszczona na www.martawojtowicz.pl, w przypadku wątpliwości proszę dopytać o szczegóły
 • Czy posiada Pani jakiś ślad po makijażu permanentnym? Czy będzie to pierwszy raz?
 • Dane potrzebne do rezerwacji (imię, nazwisko, nr telefonu)
 1. Po dokonaniu rezerwacji przesyłam niezwłocznie dane do wpłaty zadatku za zabieg.
& 2 Płatność
 1. Zadatek należy wpłacić do dwóch dni od zapisu (48h). Jeśli tego Klientka nie zrobi rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, a zarezerwowany dotychczas termin staje się dostępnym dla innych Klientów. Jeżeli zabieg się odbędzie to jego cena jest pomniejszona o wartość zadatku. WAŻNE ! Zanim wpłacisz zadatek, proszę upewnij się braku przeciwwskazań do zabiegu
 2. Zadatek można uregulować przelewem na konto:
  Silueta Wójtowicz Marta,
  Cybernetyki 7c/45 02-677 Warszawa
  Nr konta: 94 2030 0045 1110 0000 0245 2610
 3. Płatność za zabieg podzielona jest na dwa etapy:
  • etap pierwszy to zadatek płatny PRZELEWEM (200zł makijaż permanentny, 60 zł lifting rzęs, 70 zł makijaż okolicznościowy, 70 zł remover)
  • etap drugi to reszta kwoty płatna w dniu zabiegu
& 3 Zabieg
 1. Informacje jak przygotować się do zabiegu znajdują się na stronie www.martawojtowicz.pl
 2. Jeśli klientka nie pojawi się na zabiegu bez wcześniejszego odwołania wizyty zadatek przepada.
 3. W przypadku odwołania zabiegu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem lub spóźnienia powyżej 20 minut wynikłego na skutek zdarzenia losowego (m.in. wypadek, nagłe zachorowanie) należy ustalić kolejny termin wizyty, co nie spowoduje utraty wpłaconego uprzednio zadatku.
 4. Ponowne odwołanie zabiegu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem lub spóźnienie powyżej 20 minut na zaplanowany zabieg (przy tożsamych okolicznościach) może skutkować niedokonywaniem dalszych rezerwacji dla danego Klienta.
 5. W pozostałych przypadkach zadatek nie podlega zwrotowi, chyba, że Klient wykaże, że odwołanie wizyty lub spóźnienie jest wynikiem zdarzenia losowego.
 6. W przypadku gdyby klientka rozmyśliła się i chciałaby zrezygnować w trakcie spotkania lub pojawiłyby się przeciwwskazania do zabiegu, które należy podać podczas zapisu, a w przypadku wątpliwości zapytać – zadatek przepada.
 7. Jeśli klientka spóźni się na zabieg powyżej 20 minut mogę odmówić wykonania zabiegu tego dnia, jeżeli mam zapisane kolejne klientki, a zadatek nie zostanie zwrócony.
& 4 Korekta
 1. Jeśli Klientka ma umówioną korektę przysługującą w ciągu 50 dni od daty zabiegu makijażu i na tę wizytę nie przyjdzie/odwoła ją to uważa się ją za odbytą
  i kolejna umówiona korekta w jest już płatna – dokładną cenę usługi w tej sytuacji ustala linergistka podczas wizyty. Każdy 1 miesiąc opóźnienia to dodatkowa opłata 100 zł.
 2. Jeżeli Klientka jest zza granicy i nie może odbyć korekty w ciągu 50 dni od daty pierwszego zabiegu, to istnieje możliwość wydłużenia umownego okresu do 3 miesięcy po pierwszej pigmentacji, należy jednak zgłosić fakt przebywania za granicą linergistce, która zanotuje informacje w systemie i tylko na tej podstawie okres korekty wydłuża się. Jeśli Klientka nie zgłosi się w terminie 3 miesięcy od dnia pierwszej wizyty na korektę makijażu, to po tym czasie korekta jest już płatna. Cenę ustala linergistka podczas wizyty.
 3. Jeżeli Klientka, która wykonywała zabieg makijażu permanentnego brwi u mnie w gabinecie po zabiegu dowiaduje się o ciąży i odkłada korektę makijażu do okresu po porodzie, i chce dokonać korekty np. po ok. roku to wówczas cena zabiegu to 30% aktualnej ceny makijażu permanentnego.
 4. Jeśli klientka nie pojawi się na korekcie bez odwołania bądź odwoła mniej niż 24 h przed – spotkanie bezpłatne przepada i kolejna korekta będzie liczona wg cennika (300 zł).
 5. Jeśli klientka spóźni się na pigmentację powyżej 20 minut mogę odmówić wykonania zabiegu tego dnia, jeżeli mam zapisane kolejne klientki, a nowy termin korekty będzie liczony wg cennika (300 zł).
 6. W przypadku potrzeby korekty z inicjatywy klientki, (gdy miała już bezpłatną obowiązkową korektę) jest ona liczona wg cennika (300 zł).
  W przypadku gdyby klientka na własne życzenie zrezygnowała z dopigmentowania musi sobie zdawać sprawę, że zabieg nie jest skończony
  i efekt może różnić się od prawidłowo wykonanej pigmentacji po dwóch spotkaniach, ponadto pigment może utrzymywać się w skórze krócej.
& 5 Zgoda na zabieg – formularz
 1. Przez zabiegiem klientka wypełnia ankietę zdrowotną i zgodę na zabieg.
 2. Wszelkie zatajone informacje na temat chorób, zażywanych leków i stanu zdrowia mogą wpłynąć negatywnie na efekt zabiegu pigmentacji m.in. na odcień pigmentu w skórze, przyjmowanie się pigmentu i trwałość makijażu permanentnego.
& 6 Odświeżenie
 1. Każdy makijaż permanentny, aby był estetyczny i miał odpowiedni odcień trzeba co jakiś czas odświeżać. W zależności od pigmentowanego obszaru zaleca się ponowną pigmentacją po ok. 1 – 1,5 roku.
 2. Koszt odświeżenia dostępny jest w cenniku na stronie internetowej.
& 7 Usługa expresowa
 1. Istnieje możliwość przyspieszenia terminu wizyty- w ciągu max kilku dni klientka zostaje przyjęta na pigmentację. Cena wizyty podana jest w cenniku na stronie internetowej.
& 8 Pigmentacja naprawcza
 1. Klientki, które miały kiedykolwiek wykonywany makijaż permanentny na danym obszarze (nawet mało widoczny) są zobowiązane przy zapisie powiadomić mnie o tym fakcie, ponieważ zdarza się, że zabieg makijażu permanentnego powinien zostać poprzedzony laserowym usuwaniem śladów po starym, a to wymaga innego czasu oraz sprzętu.
 2. Dodatkowo Klientka powinna stawić się na konsultacji lub przesłać wysokiej jakości zdjęcia twarzy i obszaru pigmentowanego, abym mogła ocenić czy podejmę się pigmentacji naprawczej i uda mi się estetycznie zakryć pozostałości.
& 9 Zalecenia
 1. W trakcie pigmentacji opowiadam klientce jak pielęgnować miejsce zabiegowe, wręczam również te informacje na kartce i/lub przesyłam na maila/messangera. Proszę ściśle przestrzegać zaleceń! Efekt końcowy zabiegu makijażu permanentnego różni się w zależności od wieku, typu skóry, ekspozycji na słońce, pielęgnacji skóry, chorób, hormonów itp.
 2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
& 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas rejestracji w naszym gabinecie, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest Silueta Wójtowicz Marta -Marta Wójtowicz Permanent Makeup Artist
  adres e-mail: kontakt@martawojtowicz.pl
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w szczególności: założenia przez Marta Wójtowicz Permanent Makeup Artist karty z historii odbytych zabiegów, wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie, czy wystawienia rachunku lub faktury. Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W trakcie rejestracji w naszym gabinecie prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres (ulica, numer domu/numer domu
  i lokalu, kod pocztowy i miasto); numer telefonu; adres mailowy.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego gabinetu. W przypadku niepodania danych nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych świadczeń.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług naszego gabinetu oraz nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestali Państwo korzystać z naszych świadczeń
Call Now Button